Allmänna Villkor

PassFab tillhandahåller information och produkter till dig på denna webbplats. När du får tillgång till denna webbplats, anses din åtgärd, till exempel ladda ner och installera programvara, registrera dig, surfa, etc. överensstämma med dessa villkor nedan.

Upphovsrätt

1. Alla produkter och allt produktrelaterat material (inklusive varumärke, patent, affärshemlighet, text, bilder, logotyper, ljud, gränssnittsdesign, ramverk) som ingår på denna webbplats ägs och licensieras av PassFab Co.,Ltd. Alla är skyddade av kinesisk och internationell upphovsrättslagar.

2. Utan föregående skriftligt tillstånd från PassFab Co.,Ltd. får du inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, publiceras någon information om upphovsrätten i någon form eller på något sätt. Oavsett om det är för vinst eller ideellt. PassFab förbehåller sig rätten att utöva juridiskt ansvar.

Programvaruauktorisering

Användare kan installera och använda programvaran i singelterminalutrustningen med icke-kommersiella ändamål. Du får inte kopieras, modifieras, ändras eller skapas härledda produkter (inklusive plug-in, obehöriga tredjepartsprogram, etc.) utan tillstånd från PassFab Co.,Ltd.

Användare av programvaran

1. Användare får inte sälja, hyra ut, låna ut eller överföra programvaran till andra i någon form eller på något sätt.

2. Användare får inte översätta eller dekomponera programvara, exportera källkod genom att dekompilera och dekompilera, eller utveckla ny programvara på basen av PassFab-programvaran.

3. Användare får inte tillhandahålla databehandlingstjänster, applikationstjänster och affärsandel till tredje part.

4. Användare får inte ändra några logotyper eller varumärken relaterade till PassFab-programvaran.

5. Användare får inte göra intrång i PassFab Co.,Ltds rättigheter.

varning

När det gäller material, information och mjukvara som täcks av webbplatsen ger PassFab ingen garanti för riktigheten, fullständigheten, tillräckligheten och tillförlitligheten hos dem trots sina försök att tillhandahålla korrekt material och information på webbplatsen. PassFab låter dig helt förstå alla risker innan du laddar ner någon av mjukvaran (inklusive, utan begränsning, potentiell infektion av ditt system av datavirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för eventuell infektion av ditt datorsystem eller förlust av data som är ett resultat av nedladdning av programvara eller användning av webbplatsen. PassFab kan också använda programvara från tredje part som supportverktyg. Om det kränker dina rättigheter, vänligen kontakta oss.
Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna.

Kontaktinformation

Du kan kostnadsfritt kontakta oss på Supportcenter, vi återkommer till dig inom en dag.